Trwa I etap konsultacji do nowej LSR

Trwa etap definiowania potrzeb i problemów oraz wyzwań stojących przed lokalną społecznością, w związku z pracami nad nowej LSR. Trwają spotkania konsultacyjne w każdej z gmin: za nami spotkanie w Obornikach (30.05) oraz w Murowanej Goślinie (31.05). Podczas spotkań pracujemy nad analizą mocnych i słabych stron obszaru, szans i zagrożeń. zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w kolejnych konsultacjach – w Suchym Lesie i Ryczywole.