Działaj Lokalnie

Jako Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek, zostaliśmy włączeni do rodziny programu Działaj Lokalnie i jako Ośrodek Działaj Lokalnie, będziemy od roku 2020 przeprowadzać nabory na dofinansowania projektów społecznych realizowanych na obszarze gmin Murowana Goślina, Suchy Las, Oborniki i Ryczywół.

O programie:

Program „Działaj Lokalnie” powstał w 2000 roku i jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW). Od początku realizuje go Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP).

Głównym celem Programu jest wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności na terenach wiejskich i w małych miastach poprzez projekty obywatelskie, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowy kapitału społecznego. Ośrodki Działaj Lokalnie (ODL) to organizacje, które prowadzą lokalne konkursy grantowe. Za ich pośrednictwem rozdzielają środki przekazane przez PAFW oraz pozyskane od samorządów, przedsiębiorców i osób prywatnych. Zajmują się także działalnością szkoleniową, doradztwem i wspierają wolontariat. AFRP nadzoruje przebieg tych konkursów. Na podstawie zasad przygotowanych przez PAFW Akademia opracowuje wzory dokumentów, prowadzi szkolenia, konsultacje i doradza ODL, sieciuje je i promuje program „Działaj Lokalnie”.

Więcej o programie Działaj lokalnie na O Programie- Działaj Lokalnie 

Zapraszamy do kontaktu wszystkich planujących prowadzić działania społeczne !