Podręczny Pakiet Prasowy

Rozpoczęty w 2000 roku Program jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW). Od samego początku realizuje go Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP). Przez lata – w związku ze zmieniającymi się warunkami zewnętrznymi i potrzebami jego uczestników – jego formuła ulegała przekształceniom, jednak cel – aktywizacja lokalnych społeczności – pozostaje bez zmian. W każdej kolejnej edycji PAFW przeznacza środki finansowe na działania społeczne, które mają służyć rozwiązywaniu problemów społeczności małych miast i wsi, sprzyjać rozwojowi lokalnemu niezależnie od tego, jakiej dziedziny życia dotyczą. Projekty, które dofinansowuje PAFW, są realizowane w miejscowościach liczących do 20 tysięcy mieszkańców.

O PROGRAMIE

WSPIERAMY LOKALNE SPOŁECZNOŚCI

Głównym celem Programu jest wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności na terenach wiejskich i w małych miastach poprzez projekty obywatelskie, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowy kapitału społecznego. Ośrodki Działaj Lokalnie (ODL) to organizacje, które prowadzą lokalne konkursy grantowe. Za ich pośrednictwem rozdzielają środki przekazane przez PAFW oraz pozyskane od samorządów, przedsiębiorców i osób prywatnych. Zajmują się także działalnością szkoleniową, doradztwem i wspierają wolontariat. AFRP nadzoruje przebieg tych konkursów. Na podstawie zasad przygotowanych przez PAFW Akademia opracowuje wzory dokumentów, prowadzi szkolenia, konsultacje i doradza ODL, sieciuje je i promuje program „Działaj Lokalnie”.

BUDUJEMY KAPITAŁ SPOŁECZNY

Każda społeczność jest inna: różni są ludzie, którzy ją tworzą, różne ma zasoby, tradycje i doświadczenia. Mieszkańcy poszczególnych miejscowości wybierają własne cele społecznego zaangażowania. Program umożliwia realizację tych przedsięwzięć, które w danym miejscu są naprawdę potrzebne.

CO JEST NAJWAŻNIEJSZE?

Program „Działaj Lokalnie” jest swego rodzaju szkołą dla animatorów inicjatyw lokalnych, dzięki której przyszli lokalni liderzy odkryją, a później jak najpełniej rozwiną swój potencjał.

NASZE WARTOŚCI I POSTAWY

Zaangażowanie społeczne i odpowiedzialność

Podejmowane w Programie przedsięwzięcia służą wyzwalaniu społecznej energii. Ośrodki Działaj Lokalnie komunikują się ze swoją społecznością, angażują mieszkańców wsi i małych miast we wspólne działania. Wsparcie otrzymują projekty będące odpowiedzią na konkretne potrzeby.

Gotowość do podejmowania wyzwań i otwartość na współpracę

Ośrodki Działaj Lokalnie i realizatorzy projektów lokalnych poszukują niestandardowych metod działania, eksplorują nowe obszary zaangażowania społecznego oraz promują innowacyjne rozwiązania wśród swoich partnerów i odbiorców projektów.

Dzielenie się zasobami i budowanie partnerstw

Działając na rzecz dobra wspólnego, Ośrodki Działaj Lokalnie, realizatorzy projektów, mieszkańcy jak i wolontariusze pozyskują partnerów i zasoby (finansowe i rzeczowe). Wszyscy dbamy o jak najlepsze wykorzystanie powierzonych środków, transparentność procedur, rzetelny monitoring i rozliczenie prowadzonych działań. Budowany jest kapitał społeczny oparty na zaufaniu partnerów i obywateli.

Kontakt dla mediów:

  •  Adres biura: Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki
  •  Telefon: 883-777-918. 535-978-545
  •  e-mail: biuro@kraina3rzek.pl