Konsultacje społeczne na temat nowej LSR w Biurze LGD