WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

28 czerwca 2024r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Obornikach odbyło się Walne Zebranie Członków LGD Kraina Trzech Rzek. Członkowie Stowarzyszenia jednogłośnie przyjęli sprawozdanie merytoryczne, finansowe i udzielili absolutorium Zarządowi LGD za 2023 rok. Zatwierdzono budżet na bieżący rok oraz przedstawiono postęp wykonanych prac zmierzających do realizacji nowej Strategii.