Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Oborniki, 06.05.2024

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek

ogłasza nabór na stanowisko

Specjalista ds. administracji, promocji i realizacji projektów

Wymagania niezbędne:

Gotowość do podjęcia pracy od dnia 1.06.2024

 Wymagania dla kandydata na stanowisko specjalisty ds. administracji, promocji i realizacji projektów

 • wykształcenie wyższe
 • co najmniej roczny staż pracy na podobnym stanowisku
 • wysoka kultura osobista
 • biegła znajomość obsługi komputera (pakietu Office)
 • bardzo dobra organizacja pracy
 • umiejętność redagowania pism
 • prawo jazdy kategorii B
 • dyspozycyjność

Wymagania dodatkowe

 • znajomość działań wdrażanych poprzez podejście Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • udokumentowane doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej
 • znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • komunikatywność
 • kreatywność
 • operatywność

Zakres obowiązków:

 • Obsługa sekretarska biura 
 • przyjmowanie i rejestracja wniosków aplikacyjnych beneficjentów 
 • prowadzenie rejestru uchwał organów stowarzyszenia,
 • prowadzenie dokumentacji działań LGD,
 • gromadzenie dokumentacji z posiedzeń organów stowarzyszenia,
 • Redagowanie strony internetowej stowarzyszenia,
 • Doradztwo i pomoc przy wypełnianiu wniosków w ramach projektów grantowych,
 • Koordynowanie prac z wiązanych z przygotowaniem, realizacją i rozliczeniami projektów współpracy,
 • Wykonywanie innych prac wynikających z bieżących działań Biura LGD, realizowanie innych zadań zleconych przez Kierownika Biura i Zarząd.

Warunki zatrudnienia:

Umowa o pracę, etat

Miejsce pracy:

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek

Marsz. J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki

Kandydat zobowiązany jest złożyć:

 • Życiorys – curriculum vitae
 • List motywacyjny
 • Kserokopię dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • Dokumenty potwierdzające staż pracy

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Biurze LGD Kraina Trzech Rzek, ul. Marsz J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki pokój numer 30, do dnia 20.05.2024