Trwa I etap konsultacji społecznych do nowej LSR

Trwa etap definiowania potrzeb i problemów oraz wyzwań  stojących przed lokalną społecznością, w związku z pracami nad nowej LSR. Trwają spotkania konsultacyjne w każdej z gmin: za nami spotkanie w Obornikach (30.05) oraz w Murowanej Goślinie (31.05), Suchym Lesie (2.06) i Ryczywole (3.06). Podczas spotkań pracujemy nad analizą mocnych i słabych stron obszaru, szans i zagrożeń. Dziękujemy za Wasz udział i zapraszamy do aktywności na kolejnych etapach tworzenia LSR.