Możliwości dla przedsiębiorców – Nowa LSR

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.  oraz Urząd Miejski w Obornikach zorganizowały, pod hasłem „Wspieramy Wielkopolskę”, wspólną konferencję dla lokalnych przedsiębiorców.

Podczas spotkania Prezes LGD Kraina Trzech Rzek Małgorzata Najdek omówiła możliwości wsparcia dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej. Tadeusz Wojtaszak Dyrektor Funduszu Pożyczkowego WARP Sp. z o.o. wyjaśnił zagadnienie pożyczki jako pozadotacyjnej formy wsparcia, natomiast wsparcie rozwoju firm dzięki unijnym pożyczkom omówił Konsultant Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich dla Wielkopolski Andrzej Grabowski.