Wypełnij Ankietę – pomóż nam opracować nową LSR

Ankieta jest anonimowa i kierujemy ją do mieszkańców obszaru. Wyniki ankiety będą podstawą do stworzenia nowej LSR

ANKIETA