Nowości z Krainy Trzech Rzek


Przedstawiamy nasz nowy newsletter


grudzień 2022


Kończący się rok był dla nas wszystkich szczególny. Rzeczywistość pocovidowa oraz sytuacja polityczna za naszymi granicami, postawiła szereg nowych wyzwań przed stowarzyszeniami i przedsiębiorcami naszego obszaru. Skupiliśmy działania LGD na budowie silnego kapitału społecznego oraz wsparciu dla aktywnych mieszkańców. Z radością i dumą chcemy Państwu przedstawić sprawozdanie z naszej działalności w kończącym się 2022 roku.

Garść najważniejszych informacji

Tworzymy nową Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

W związku ze zbliżaniem się kolejnego okresu finansowania Funduszy Europejskich, przygotowujemy kolejną Strategię Rozwoju Lokalnego. Dlatego też zapraszamy Was, naszych członków do zgłaszania propozycji projektów jakie chcielibyście realizować w następnym okresie programowania, czyli w latach 2023 – 2027. Może granty dla organizacji pozarządowych? A może dofinansowania dla przedsiębiorców? Opieka nad dziećmi, starszymi lub chorymi? Szkolenia, warsztaty, zajęcia pozalekcyjne, szkolenie zawodowe? Dziedzictwo kulturowe – zespoły ludowe, rękodzielnicze? To tylko niektóre z propozycji.
Zajrzyjcie do ankiety i zaznaczcie interesujące Was zakresy dofinansowań!

Obraz Nattanan Kanchanaprat z Pixabay

Szlakiem ukrytych skarbów, czyli rowerowa Kraina Trzech Rzek.

Kraina Trzech Rzek stawia na rozwój turystyki na obszarze czterech gmin: Oborniki, Murowana Goślina, Ryczywół i Suchy Las. Kolejny projekt ma na celu wsparcie turystyki rowerowej. Wspólnie z trzema stowarzyszeniami LGD z Wielkopolski: Czarnkowsko Trzcianecką LGD, Traktem Piastów oraz Puszczą Notecką, zawarliśmy umowę o realizacji
projektu współpracy. Dzięki pozyskanemu wsparciu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do LGD Kraina Trzech Rzek trafiło 222 470.00 zł, wartość całego projektu to ponad milion złotych. Głównym celem projektu było powstanie nowoczesnej i funkcjonalnej infrastruktury turystycznej – wiaty rowerowe z ławostołami i stacjami naprawy. W każdej Gminie Członkowskiej odbył się też rajd rowerowy promujący nasz obszar.

Wizyty studyjne w ramach projektu współpracy Smart Village.


W tym półroczu odbyły się dwie wizyty studyjne, w których brali udział nasi partnerzy z Irlandii, Finlandii i Hiszpanii.
We wrześniu spotkaliśmy się na naszym terenie. Pokazaliśmy dobre praktyki inteligentnych rozwiązań wyzwań w zakresie energii, usług społecznych, dostępu do szerokopasmowego internetu, rozwoju infrastruktury sportowej i kulturalnej, ciekawych form turystyki oraz przedsiębiorczości zgodnej z tradycją i środowiskiem. Ostatnia wizyta odbyła się w listopadzie. Tym razem poznaliśmy tajniki wdrażania Lidera i Smart Village w Kraju Basków. Wysłuchaliśmy wielu ciekawych prezentacji i odbyliśmy liczne spotkania z przedstawicielami samorządów, LGD oraz lokalnymi przedsiębiorcami.

Warsztaty lokalne w ramach projektu współpracy Smart Village


Kolejnym działaniem w projekcie współpracy międzynarodowej Smart Village były warsztaty dla liderów lokalnych. W czasie warsztatów, poza wiedzą dotyczącą bezpośrednio idei Smart Village, tworzenia Koncepcji Inteligentnych Wsi, zapoznaliśmy się także między innymi z metodą Design Thinking, elementami komunikacji bez przemocy (NVC), poznaliśmy nasze typy osobowości, stworzyliśmy persony reprezentujące naszych mieszkańców. Pod opieką ekspertek z Uniwersytetu Łódzkiego zgłębialiśmy tajniki efektywnej partycypacji i planowania. Już na początku przyszłego roku
nabory na Granty dla tych, którzy chcą taką koncepcje dla swojej miejscowości przygotować

Walne Zebranie Członków

22 września w świetlicy wiejskiej w Nieszawie odbyło się Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Kraina Trzech Rzek. Zgodnie z porządkiem obrad, Prezes przedstawiła pierwszą uchwałę Walnego Zebrania Członków LGD Kraina Trzech Rzek na mocy, której Damian Dubina, został nowym członkiem Rady LGD, reprezentując Gminę Murowana Goślina. Kolejny punktem porządku obrad było przyjęcie Lokalnych Kryteriów wyboru zadań realizowanych w ramach projektów grantowych w zakresie przygotowania koncepcji inteligentnych wsi. Następnie, Prezes LGD przedstawiła sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu za 2021 rok, które głosami zebranych członków, zostały przyjęte bez uwag. Renata Gembiak Binkiewicz, przewodnicząca obrad przedstawiła sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i zawnioskowała o udzielenie absolutorium Zarządowi. Uchwałę w tym zakresie zebrani podjęli jednogłośnie.

Projekt współpracy – Tworzymy Questy

W czasie zimowym gromadzimy informacje i pomysły na przygotowanie 10 questów, czyli gier terenowych, dzięki którym będziecie mogli poznać nasz teren. Piękna przyroda, wielokulturowość, znani mieszkańcy, zapomniane historie, dawne tradycje. To wszystko znajdzie sie w opracowaniu. W kolejnym roku zaprosimy Was na wydarzenia promujące tę ciekawą formę spędzania wolnego czasu.

Nabory w Krainie Trzech Rzek

Przeprowadziliśmy 2 nabory na wnioski w zakresie Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Jeden na operacje dotyczącej tzw. Dużej infrastruktury, na kwotę 1 611 397,44 zł, a drugi na zadania grantowe tzw. mała infrastruktura na kwotę 109 766,29 zł. W obu naborach złożono po 4 wnioski. Aktualnie realizujemy procedurę oceny wniosków na poziomie LGD. Następnie wybrane do finansowania wnioski trafią do Urzędu Marszałkowskiego.

Działaj Lokalnie w Krainie Trzech Rzek

W drugim półroczu nasi grantobiorcy zrealizowali projekty w ramach programu Działaj Lokalnie. Setki uczestników, dziesiątki wydarzeń – spotkania z historią, kulturą, sportem i integracja. O każdym projekcie możecie przeczytać klikając w zdjęcie.

“Maluchy w Akcji”, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Bonawentury Graszyńskiego w Murowanej Goślinie
“Łączy nas historia – warsztaty rękodzieła historycznego dla dzieci i młodzieży polsko ukraińskiej”, Obornicki Ośrodek Kultury
“Mały i duży zabawa dla każdego Mściszewo największa z najmniejszych wsi”, Koło Gospodyń Wiejskich Mściszewo
“Negatywne skutki pandemii wpływające na jakość życia, kondycję fizyczną i integrację Wymysłowian”, Koło Gospodyń Wiejskich w Wymysłowie
“Serca Boduszewa”, Koło Gospodyń Wiejskich Ale Babki Boduszewo
Spa dla ciała i umysłu od 3 lat do 133, Stowarzyszenie Ponad Podziałami
“Kwiatowy Uścikówiec”, KGW Uścikówiec
“Przecieranie ścieżek wodnych i lądowych”, KGW Uścikowo
“Muzyka nas integruje”, Stowarzyszenie Miłośników Orkiestry Dętej, Orkiestra Dęta OSP w Murowanej Goślinie
“AleBabki dla kobiet.”, Stowarzyszenie AleBabki
“Od małego do dużego – kontynuacja”, Koło Gospodyń Wiejskich w Nieczajnie
“Historia z nocy się wyłania.”, Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich GolęczeWianki

Konkurs Opowiedz dla grantobiorców Działaj Lokalnie

Ogłosiliśmy konkurs “Opowiedz…” skierowany do grantobiorców programu Działaj Lokalnie. Filmy przedstawiające efekty zrealizowanych projektów lub ich przebieg, zostaną nagrodzone w 4 kategoriach. Dla grantobiorców przeprowadziliśmy też szkolenie z tworzenia filmów z realizacji projektów. Wyniki konkursu już niedługo.

A co przed nami?

Rok 2023 to przede wszystkim tworzenie nowej Strategii Rozwoju Lokalnego i realizacja projektów współpracy.
Liczymy, że nasza działalność spotka się z Państwa zainteresowaniem i już dziś zapraszamy do społeczności LGD!