Konsultacja zmian LSR

LGD Kraina Trzech Rzek ogłasza konsultacje społeczne zmian LSR.

Zapraszamy do składania uwag na formularzu zamieszczonym poniżej

  • mailowo na adres biuro@kraina3rzek.pl lub
  • osobiście w biurze LGD ul. M.J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki

w terminie 7 dni od dnia opublikowania.

Biuro LGD informuje o planowanych zmianach i składa stosowne wyjaśnienia także podczas indywidualnych konsultacji w biurze LGD lub online.

LSR proponowane zmiany

Formularz konsultacji zmian LSR