Konkurs „Sposób na Sukces”

XXI edycja ogólnopolskiego konkursu “Sposób na Sukces”
na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich organizowanego przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Serdecznie zachęcamy do udziału w XXI edycji ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, który organizuje Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Ideą konkursu organizowanego od 2000 roku jest promowanie interesujących przedsięwzięć gospodarczych, innowacyjnych rozwiązań, działań na rzecz ograniczenia skutków niekorzystnych zmian klimatu, włączenia społecznego, tworzenia nowych miejsc pracy, a także aktywizacji lokalnych społeczności.

Do konkursu mogą być zgłaszane przedsięwzięcia uruchomione w okresie od 1 lipca 2019 do 28 lutego 2021 roku. Karty zgłoszenia udziału w konkursie należy przesłać w terminie do 30 kwietnia 2021 r. na adres wskazany w §6 ust. 7 Regulaminu Konkursu.

Regulamin konkursu oraz karty zgłoszenia, jak również inne potrzebne informacje znajdują się na stronie: https://www.cdr.gov.pl/dzialania/konkursy/sposob-na-sukces.