Szkolenie dla beneficjentów

16 grudnia odbyło się szkolenie on-line dla beneficjentów z zakresu realizacji umów o przyznaniu pomocy. Małgorzata Najdek oraz Magdalena Przystałowska omówiły obowiązki beneficjentów, które należy wypełnić by prawidłowo zrealizować operację. Przedstawiono również zasady informowania o dofinansowaniu z EFRROW przedstawione w Księdze wizualizacji znaku PROW. Chcemy wspierać naszych wnioskodawców na każdym etapie ubiegania się o wsparcie, serdecznie zapraszamy do kontaktu w celu wyjaśniania wszelkich wątpliwości.