Co nowego w Krainie Trzech Rzek?

Premie na strat, nowe miejsca pracy i wspieranie działalności społecznej mieszkańców – czyli co nowego w LGD Kraina Trzech Rzek

Nowe firmy

W 2019 roku Rada LGD wybrała do finansowania wnioskodawców, którym przyznano premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Limit naboru wynosił 350 000,00, co wystarczyło na przyznanie 7 premii po 50 000 zł. Obecnie zakończono etap podpisywania umów z o przyznaniu pomocy.
W wyniku tego naboru na naszym terenie powstało 7 nowych działalności gospodarczych. Nowi przedsiębiorcy mogą przeznaczyć dotacje na inwestycje w powstające firmy.

Wsparcie dla przedsiębiorców

Działania LGD Kraina Trzech Rzek w pierwszym półroczu 2020 były skupione przede wszystkim na wsparciu przedsiębiorców rozwijających swoje firmy. Przeprowadzony w grudniu nabór wniosków spotkał się z ogromnym zainteresowaniem. Do biura LGD wpłynęły 33 wnioski o dofinansowanie na kwotę ponad dwukrotnie przekraczającą zaplanowany budżet naboru. LGD udzieliła wsparcia firmom, prowadzącym działalność od co najmniej roku. Warunkiem otrzymania pomocy jest utworzenie co najmniej jednego, nowego miejsca pracy. Pomoc polega na refundacji do 70%, poniesionych na inwestycje w firmie, kosztów.
Rada LGD wybrała do finansowania 22 wnioski, które zmieściły się w dostępnym limicie środków. Po weryfikacji wniosków przez Zarząd Województwa, zostaną zawarte umowy z wnioskodawcami. W wyniku uzyskanych dotacji powstaną nowe miejsca pracy dla mieszkańców naszego obszaru a firmy otrzymają środki na inwestycje.

Promocja obszaru

Rajd do Śnieżycowego Jaru (Gm. Murowana Goślina)

Tradycją stało się coroczne witanie wiosny w Rezerwacie Śnieżycowy Jar. Promujemy w ten sposób nasze cenne dziedzictwo przyrodnicze oraz aktywną turystykę. 7 marca, we współpracy ze Stowarzyszeniem NW Włóczykije, zorganizowaliśmy kolejny Rajd Pieszy do Rezerwatu Przyrody – Śnieżycowy Jar. Było to ostatnie wydarzenie, które zorganizowaliśmy na kilka dni przed ogłoszeniem zagrożenia epidemicznego.
Mimo kapryśnej pogody, blisko 40 osób przybyło na miejsce startu w Uchorowie. Po przywitaniu i krótkiej rozgrzewce wyruszyliśmy w trasę. Pogoda zachęcała do szybkiego marszu, przez błotniste ścieżki, przeszliśmy do Śnieżycowego Jaru, aby zachwycić się urokliwym widokiem kwitnącej śnieżycy. Rajd zakończyliśmy w Starczanowie. Każdy z uczestników posilił się gorącą zupą, ciastem, kawą i herbatą.

Działaj lokalnie – czyli nie tylko PROW

Na początku roku z ogromną radością informowaliśmy o przyjęciu naszego stowarzyszenia do Sieci Ośrodków Działaj Lokalnie.

Prezes LGD – Małgorzata Najdek i Wiceprezes LGD – Magdalena Przystałowska wzięły udział w ogólnopolskim szkoleniu dla osób zaangażowanych w realizację działań Ośrodków Działaj Lokalnie. Podczas uroczystej  Gali Społecznik Roku, na której zostały wręczone nagrody dla osób wybitnie działających na rzecz innych –wręczono nam certyfikat Ośrodka Działaj Lokalnie.

W pierwszej połowie czerwca odbyły się spotkania informacyjne skierowane dla mieszkańców i organizacji z terenu Lokalnej Grupy Działania Kraina Trzech Rzek, chcących ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu grantowego Działaj Lokalnie.

Cały czerwiec trwał nabór dla organizacji społecznych i grup nieformalnych na realizację inicjatyw społecznych. Dofinansowania w wysokości do 3 000 zł zostaną rozdysponowane na najlepsze projekty, które aktywizują lokalne społeczności, przyczyniają się do rozwiązania konkretnego problemu lub zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Dofinansowane w tym roku projekty powinny przeciwdziałać negatywnym skutkom pandemii, w różnych obszarach – sportu, edukacji, kultury, czy oświaty.