Projekty współpracy, a rozwój obszarów wiejskich – konferencja dla LGD z Europy

W dniach 20 – 21 września, Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek wzięła udział w międzynarodowej konferencji “Projekty współpracy, a rozwój obszarów wiejskich” w Kielcach . Organizatorem tego wydarzenia była Świętokrzyska Sieć LGD.  Uczestnikami byli przedstawiciele Lokalnych Grup Działania z Polski, Rumunii, Słowenii, Hiszpanii, Węgier, Finlandii, Litwy, Estonii, Słowacji, Łotwy i Portugalii.

W pierwszy dzień konferencji, uczestnicy wysłuchali szeregu prezentacji. Ich tematyka była poświęcona między innymi prezentacji dobrych praktyk w zakresie realizacji projektów współpracy, także międzynarodowych, zasad ich realizacji w nowej perspektywie wdrażania podejścia LEADER, przeszkodom i trudnościom, jakie Lokalne Grupy Działania napotykają w czasie ich realizacji, a także korzyściom z ich realizacji. Wśród prelegentów znaleźli się między innymi Peter Toth z Punktu Kontaktowego Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Magdalena Mach z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz przedstawiciele Lokalnych Grup Działania z Polski – Danuta Kucińska, Barbara Kawa, Katarzyna Jórga i Ireneusz Kamiński.

Po przerwie, organizatorzy zaprosili uczestników do udziału w warsztatach, w ramach których dyskusja była prowadzona wokół wspólnych zakresów tematycznych projektów współpracy. Dzięki temu można było znaleźć potencjalnych partnerów projektów współpracy, a także zainspirować się, rozwinąć i dopracować pierwotny pomysł.

Drugiego dnia, w ramach wizyty studyjnej, uczestnicy zwiedzili Centrum Kulturowo-Archeologiczne w Nowej Słupi, Osadę Średniowieczną w Hucie Szklanej oraz Zespół Pałacowy w Kurozwękach. Dzięki powstaniu tych miejsc, dofinansowanych także ze środków programu LEADER, rozwinęły się wsie, mieszkańcy mają nowe miejsca pracy, społeczności się aktywizują i integrują wokół realizacji inicjatyw.