Pierwsze umowy z Grantobiorcami podpisane!!!

27 czerwca nastał niezwykły dzień. Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek w składzie Małgorzata Najdek Prezes, Grażyna Foedke -Wiceprezes i Magdalena Przystałowska – Wiceprezes, podpisał pierwsze umowy z grantobiorcami na realizację grantów w ramach projektu Zachowanie dziedzictwa historycznego i kulturowego. Już wkrótce na naszym terenie będzie można skorzystać z wielu atrakcyjnych imprez i warsztatów, powstaną murale oraz kalendarz na rok 2019.

Poniżej przestawiamy listę organizacji, które w dniu wczorajszym podpisały umowę na realizację grantu:

  1. Stowarzyszenie Ostoja Wojnówko – Przegląd piosenki szantowej i turystycznej nad Łomnem – “Szanty nad Łomnem”
  2. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej “Przyjaciel” – Kultywowanie dziedzictwa kulturowego – warsztaty rękodzielnicze
  3. Stowarzyszenie AleBabki – Ścieżka historyczna domami malowana w Ryczywole
  4. Kółko Rolnicze w Skrzetuszu – Gęsina na św. Marcina
  5. Stowarzyszenie Aktywni Razem – Rolnik w obiektywie
  6. Stowarzyszenie “CZYNNI RODZINNI” – Ścieżka historyczna domami malowana – Powstanie Wielkopolskie
  7. Fundacja Centrum Inicjatyw Naturalnych – “Łoskoń Stary – nasze miejsce na ziemi”
  8. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Żerniki – “Zachowanie dziedzictwa historycznego i kulturowego – kamień upamiętniający Powstańców Wielkopolskich 1918 w Żernikach”

 

Zapowiada się wiele ciekawych wydarzeń! Naszym grantobiorcom życzymy powodzenia w realizacji projektów.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Operacja pn. Realizacja projektu grantowego dotyczącego zachowania cennego dziedzictwa historycznego i kulturowego na terenie działania LGD Kraina Trzech Rzek w roku 2018.

Mająca na celu: Zwiększenie ilości inicjatyw podejmowanych w społecznościach lokalnych obszaru LGD w zakresie zachowania cennego dziedzictwa historycznego i kulturowego w okresie trwania projektu grantowego.

Współfinansowania jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Wartość realizowanej operacji:  50 000 zł, w tym ze środków EFRROW 31 815 zł

Operacja realizowana w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność wdrażanej przez LGD Kraina Trzech Rzek