Posiedzenie Rady LGD

W dniu 21 maja 2018 odbyło się posiedzenie Rady LGD, mające na celu ocenę i wybór operacji do finansowania, w związku z zakończonymi naborami wniosków 7/2018/G Budowa przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej, 8/2018/G Budowa i rozwój infrastruktury turystycznej oraz 9/2018/G Budowa Kapitału Społecznego,  poprzedzone szkoleniem dotyczącym procedury i oceny operacji w ramach projektów grantowych.

W posiedzeniu uczestniczyło 13 członków Rady LGD, reprezentujących wszystkie sektory a podczas oceny zachowano wymagane parytety.

Nad prawidłowym przebiegiem posiedzenia czuwał Wiceprzewodniczący Rady – Dariusz Wojcieszak, wnikliwie analizując prowadzony na potrzeby oceny operacji, Rejestr interesów członków Rady. Rada LGD oceniała wnioski pod kątem zgodności z lokalną strategią rozwoju, a następnie z lokalnymi kryteriami wyboru operacji.

 

Poniżej zamieszczamy listy operacji wybranych do dofinansowania:

Lista operacji wybranych – nabór 7/2018/G

Lista operacji wybranych – nabór 8/2018/G

Lista operacji wybranych – nabór 9/2018/G

Protokół

Wnioskodawcom, którym przyznano wsparcie finansowe gratulujemy.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do przystąpienia do kolejnych konkursów.