Kolejne umowy na dofinansowanie podpisane!

W ostatnim czasie, włodarze naszych Gmin członkowskich podpisali w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego umowy na dofinansowanie projektów polegających na budowie lub przebudowie obiektów infrastruktury rekreacyjnej.

Ze środków przewidzianych na wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na obszarze działania LGD Kraina Trzech Rzek powstaną:

  • Świetlica wiejska w Nieszawie wraz z wyposażeniem,
  • Przebudowana i rozbudowana zostanie świetlica wiejska w Lipie,
  • Świetlica wiejska w Ocieszynie,
  • Teren aktywnej rekreacji i sportu w Suchym Lesie,
  • Strefa rekreacji w parku w Murowanej Goślinie,
  • Infrastruktura rekreacyjna: plac zabaw, siłownia zewnętrzna, ścieżki spacerowe i miejsca postojowe w Obornikach.

Na realizację inwestycji przeznaczono 3 000 000 zł.