Podróż studyjna do LGD Solidarni w Partnerstwie i Solna Dolina

24 kwietnia br. Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek zorganizowała podróż studyjną do dwóch sąsiadujących ze sobą LGD w województwie wielkopolskim. Na terenie LGD Solidarni w Partnerstwie uczestnicy mieli możliwość spotkania z aktywnie działającymi Paniami, które brały udział w projekcie fotograficznym na łonie natury. Przybyłych gości powitał Prezes Zarządu LGD Ireneusz Ćwiek, który zaprosił do wysłuchania prezentacji przygotowanej przez Panią Dyrektor biura LGD Iwonę Bańdosz. Prezentacja dotyczyła działalności stowarzyszenia i aktywowania społeczności loklanej. Kolejnym punktem programu była wizyta w LGD Solna Dolina z siedzibą w Kłodawie, gdzie Kierownik biura – p. Magdalena Fabiniak krótko opowiedziała o działalności stowarzyszenia, głównych kierunkach rozwoju i podejmowanych inicjatywach. Na zakończenie wizyty odwiedziliśmy Podziemną Trasę Turystyczną w Kopalni Soli w Kłodawie. Program zwiedzania obejmował prelekcję na temat historii powstania złóż kłodawskich oraz zastosowania soli, zjazd windą na poziom 600 m pod powierzchnią ziemi (zjazd windą z prędkością 6 m/s pozostawił uczestnikom niezapomniane wrażenia), przejście wyrobiskami korytarzowymi do podziemnej kaplicy św. Kingi – opiekunki górników solnych. Można było również zobaczyć maszyny używane w podziemnym górnictwie solnym. Sól wydobywana w Kłodawie znajduje zastosowanie jako sól kuchenna, sól dla przemysłu spożywczego, dla rolnictwa, dla przemysłu chemicznego oraz w drogownictwie do zimowego utrzymania dróg