Kamila Ślęzak nowym członkiem Rady LGD Kraina Trzech Rzek

Na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków LGD Kraina Trzech Rzek, nowym członkiem Rady LGD została Pani Kamila Ślęzak, reprezentująca Gminę Suchy Las. Pani Kamila Ślęzak jest kierownikiem Wydziału Organizacyjno – Gospodarczego w Urzędzie Gminy Suchy Las. Nowa członkini Rady wkrótce zasiądzie do pracy w organie decyzyjnym LGD, oceniając wnioski złożone w ramach kolejnego naboru.