Aktywna Wieś Kobieca

Stałym punktem w kalendarzu LGD stały się są coroczne objezierskie spotkania Liderek z Krainy Trzech Rzek. Spotkania te odbywają się w okresie przedwielkanocnym, w czasie Wielkiego Postu. Wiosna to czas, który skłania nas do refleksji, do poważnych zmian, motywuje do działania również na rzecz naszych lokalnych społeczności.

4 kwietnia sołtyski oraz prezeski stowarzyszeń z czterech gmin przybyły do Objezierza, by opowiedzieć o swojej pracy na rzecz mieszkańców, ale także by zainspirować się działaniami swoich koleżanek.

Gośćmi specjalnymi tegorocznej konferencji Liderek były: Przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Pani Zofia Szalczyk. oraz Wójt Gminy Ryczywół, Pani Renata Gembiak – Binkiweicz.

Prezes Krainy Trzech Rzek Małgorzata Najdek, przywitała zebranych gości i zaprosiła Panie do aktywnego udziału w konferencji.

Jako pierwsza wystąpiła Pani Katarzyna Janecka reprezentująca Stowarzyszenie NW- Włóczykije, która opowiedziała o inicjatywach realizowanych na terenie Gminy Oborniki. Działania Stowarzyszenia przyczyniają się do popularyzowania zdrowego i aktywnego trybu życia. Przedstawiła również etapy realizacji projektu, dotyczącego budowy ścieżek Nordic Walking i punktu widokowego w Kowanówku, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców okolicznych miejscowości i turystów.

Kolejną prezentację przedstawiła Pani Monika Koralewska reprezentująca Centrum Wolontariatu przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchy Lesie, która przybliżyła temat działania Wolontariuszy na rzecz społeczności lokalnej. Opowiedziała między innymi o przeprowadzonej w roku 2016 akcji Szlachetnej Paczki oraz projekcie SucharyCup 2017.

Z zainteresowaniem wysłuchano również wystąpienia Pań: Magdaleny Lamentowicz i Aleksandry Henclewskiej, przedstawicielek Stowarzyszenia Fanaberia z Murowanej Gośliny. Dzięki zaangażowaniu i kreatywności członkiń, realizowane są między innymi projekty dla dzieci np.: pieczenie pierników, pikniki rodzinne; dla młodzieży STREET JEST GIT i inicjatywa dla dorosłych: „Bal z Fanaberią”, który cieszy się ogromną popularnością wśród mieszkańców gminy Murowana Goślina.

Ciekawą prezentację przedstawiła Prezes Stowarzyszenia AleBabki, Pani Dagmara Gruchot. Szereg zaprezentowanych działań w sołectwie i stowarzyszeniu trwale zmieniły społeczność Ryczywołu. Wielkim sukcesem AleBabek jest nawiązanie współpracy z kobietami z Ukrainy, mieszkającymi i pracującymi w Gminie Ryczywół. Już w najbliższym czasie AleBabki zorganizują wspólne warsztaty florystyczne dla Ryczywolanek i pań z Ukrainy. AleBabki włączają się chętnie we wszelkie akcje charytatywne niosące pomoc potrzebującym.

Po prezentacjach nastąpił uroczysty moment – Zarząd LGD przyznał wyróżnienie SuperLIDERKI. W tym roku otrzymała je Pani Katarzyna Janecka. Tytuł SuperLiderki to wyraz uznania za szczególne zasługi na rzecz popularyzacji społecznej aktywności kobiet.

Ostatnim punktem konferencji był poczęstunek przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół w Objezierzu pod okiem nauczycielek: Beaty Korzeniowskiej, Małgorzaty Kubiak, Małgorzaty Ewertowskiej oraz Anny Wachowiak. Do kosztowania wyśmienitych dań osobiście zaprosiła Pani Edyta Mikołajczak, reprezentująca Zespół Szkół w Objezierzu.

Równolegle ze spotkaniem odbywał się minikiermasz rękodzieła, będącego wytworem lokalnych liderek.

Uczestniczkom konferencji czas umilił występ zespołu Maniewiacy pod kierownictwem Pani Urszuli Stoińskiej, który swoimi wesołymi przyśpiewkami wprawił Liderki w doskonały nastrój.