Centrum Doradztwa Rolniczego zaprasza na szkolenie WARUNKI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W RAMACH ROLNICZEGO HANDLU DETALICZNEGO

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ODDZIAŁ W POZNANIU zaprasza osoby zainteresowane na szkolenie nt.: „WARUNKI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W RAMACH ROLNICZEGO HANDLU DETALICZNEGO” organizowane w dniu 7 MARCA 2017 R.

Od 1 stycznia 2017 r. rolniczy handel detaliczny umożliwia rolnikom sprzedaż żywności przetworzonej. Celem szkolenia jest przekazanie obowiązujących wymagań w tym zakresie. Omówione zostaną następujące zagadnienia: procedura rejestracji działalności w ramach rolniczego handlu detalicznego, wymagania weterynaryjne, sanitarno-higieniczne przy produkcji i sprzedaży żywności, ogólne wymogi znakowanie żywności oraz zasady opodatkowania przychodów z prowadzonej działalności.

Szkolenie odbędzie się z udziałem pracowników Wojewódzkiej Inspekcji Weterynaryjnej, Wojewódzkiej Inspekcji Sanitarnej, Wojewódzkiej Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Izby Administracji Skarbowej oraz Centrum Doradztwa Rolniczego.

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ 7 MARCA  2017 R. O GODZ. 9:30 w CDR O/Poznań, ul.

Winogrady 63. Zakończenie szkolenia o godz. 15:00. Zainteresowanych wcześniejszym przyjazdem informujemy, iż istnieje możliwość rezerwacji noclegu w przeddzień w cenie 60 zł brutto/osoba, co należy zadeklarować na załączonej karcie zgłoszenia. Kolejność zgłoszeń decyduje o uczestnictwie w szkoleniu.

 

KOSZTY UCZESTNICTWA:

Dydaktyka [zł] opłata obowiązkowa 100 zł

serwis kawowy [zł] opłata obowiązkowa 20 zł

Obiad [zł] 25

KARTĘ ZGŁOSZENIA uczestnictwa prosimy PRZESŁAĆ DO 02.03.2017 R., /skan/ na: poznan@cdr.gov.pl, fax: 61 820 19 71 lub pocztą tradycyjną na adres: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Poznaniu, ul. Winogrady 63, 61-659 Poznań.

OSOBA DO KONTAKTU: Iwona Kajdan-Zysnarska tel. 61 823 20 81 w. 136,

e-mail: i.zysnarska@cdr.gov.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W SZKOLENIU.