Podejmowanie działalności gospodarczej – szkolenia z wypełniania wniosków

Już we wrześniu zapraszamy mieszkańców wszystkich naszych gmin członkowskich na szkolenia z zakresu wypełniania wniosków o przyznanie pomocy na podejmowanie działalności gospodarczej.

Wszystkie szkolenia odbywają się w godzinach 15:30 – 18:00

Do Ryczywołu zapraszamy 7 września do Gminnego Ośrodka Kultury ul. Nowa 2,

Do Murowanej Gośliny zapraszamy 13 września do Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji ul. Mściszewska 10,

Do Suchego Lasu zapraszamy 15 września do Sali Sesyjnej parku Octopus, ul Szkolna 18,

Do Obornik 19 zapraszamy września do sali konferencyjnej Centrum Rekreacji Oborniki, ul Czarnkowska 84.

 

Nie jest wymagane wcześniejsze zgłaszanie udziału.

Szkolenia są bezpłatne, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji PROW 2014-2020.

Spotkania są punktowane w zakresie kryterium dotyczącym jakości sporządzenia wniosku –  skorzystania z doradztwa.