Nowe wzory ofert, umów i sprawozdań dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne

Organizacjo! Jeśli bierzesz udział w konkursach ogłaszanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego (gminy, powiaty, województwa) i realizujesz zlecone przez nie zadania publiczne, koniecznie sprawdź nowe ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

Download (PDF, 1.91MB)

za: ngo.pl