Działaj Lokalnie

Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek jest Afiliowanym Ośrodkiem Działaj Lokalnie.

W najbliższym czasie będziemy zamieszczać szczegółowe informacje o programie i planowanym naborze.

http://dzialajlokalnie.pl/