Umowy na Granty

Jesteśmy w trakcie podpisywania kolejnych umów o powierzenie Grantów. Tym razem Grantobiorcy będą realizować zadania związane z rozwojem ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej. Do końca roku powstaną: Miejsce na ognisko, wiata turystyczna... Read More