Konferencja Smart Village

Zapraszamy na konferencję

!W ramach międzynarodowego projektu współpracy „Inteligentne wioski – inteligentne i konkurencyjne środowiska wiejskie”, zapraszamy do udziału w konferencji dotyczącej idei Smart Village – Inteligentne Wsie.

Program konferencji:

9:30-10:00 rejestracja

10:00-11:00 otwarcie konferencji

11:00-11:45 prelekcja Projekty Smart Rural 21 i Smart Rural 27- źródło inspiracji dla smart wsi – dr Andrzej Hałasiewicz

11:45-12:15 przerwa

12:15-13:00 prelekcja Idea Smart Village – potencjał tworzenia

inteligentnych wsi w Polsce w świetle doświadczeń europejskich –

dr Karolina Dmochowska – Dudek

13:00-13:45 prelekcja Animacja strategii inteligentnych wiosek w Irlandii: możliwości wyniki – Ian Dempsey Irlandia

14:00-15:00 lunch

15:00-15:45 prelekcja Moja smart wieś… rekomendacje – prof. IRWIR PAN dr hab. Sławomir Kalinowski

15:45-17:30 panel dyskusyjny

17:30-18:00 podsumowanie konferencji

18:00-20:00 kolacja

.„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. ”Operacja pn. INTELIGENTNE WIOSKI – Inteligentne i konkurencyjne środowiska wiejskie. Mające na celu: Rozwój kapitału społecznego poprzez wzrost wiedzy w zakresie tworzenia i wdrażania koncepcji i rozwiązań Smart Village w czasie trwania projektu. Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.Wartość realizowanej operacji: 213 511 zł, w tym ze środków EFRROW 135 857,04 zł Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Kraina Trzech Rzek.