Gala Działaj Lokalnie 2023

Kolejny rok z Programem Działaj Lokalnie za nami! Czy mamy co świętować? Oczywiście! Liczny zeszłorocznej edycji mówią same za siebie!• 12 przyznanych dotacji• 174 zaangażowanych wolontariuszy• 1652 uczestników wydarzeń• 59924,99 zł – kwota przyznanych dotacji z czego 30000 zł z Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności, 29924,99 zł z budżetu LGD Kraina Trzech Rzek• 5086,43 zł wkład finansowy grantobiorców• 23867,00 zł wartość wkładu niefinansowego w postaci pracy wolontariuszy26 stycznia odbył się Gala Działaj Lokalnie. W gronie grantobiorców i członków komisji grantowej świętowaliśmy sukces ubiegłorocznej edycji. Gratulacje i podziękowania dla aktywnych organizacji, wyróżnienia za filmy z realizacji projektów oraz owocne rozmowy wypełniły wczorajsze spotkanie. Siłą naszej LGD jest aktywna społeczność lokalna – dziękujemy, że jesteście, działacie i dodajecie nam skrzydeł!