Warsztat refleksyjny

30 stycznia odbył się coroczny warsztat refleksyjny, dotyczący analizy wdrażania LSR i działań LGD w minionym roku. Jak co roku, w gronie osób zaangażowanych w organach LGD, dokonano oceny postępu wdrażania naszej strategii, na podstawie danych przedstawionych w raporcie ewaluacyjnym. Analizie podlegał przebieg realizacji finansowej i rzeczowej LSR, osiąganie wskaźników, jakość kryteriów i procedur – zweryfikowano ich zrozumiałość i skuteczność. Na podstawie wyników ewaluacji oceniono jakość pracy biura oraz organów LGD.

W warsztacie uczestniczyli pracownicy Biura, członkowie Zarządu i Rady LGD, Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia oraz sekretarz Gminy Ryczywół.

Poniżej przedstawiamy raport ewaluacyjny, będący przedmiotem spotkania.