Informacja o planowanych do wykonania zadaniach 2007 – 2013