nformacja o planowanym do wykonania zadaniu- druk kalendarza ściennego

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek z siedzibą w Obornikach ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76 informuje o planowanym do wykonania zadaniu:

Druk kalendarza ściennego: siedmiokartkowego , format A3, papier kredowy, nadruk dwustronny, pełen kolor, nakład 400 sztuk.

Zakończenie terminu realizacji (dostarczenie kalendarzy do biura LGD) 15.12.2014 r.

Podmioty posiadające kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do wykonania zadania i zainteresowane realizacją zadania powinny przesłać wycenę oraz swoje dane i potwierdzenie posiadanych kwalifikacji i doświadczenia najpóźniej do 1 grudnia 2014 r. do godz. 12.00 na adres e-mail Stowarzyszenia, tj: biuro@kraina3rzek.pl