Informacja o planowanym do wykonania zadaniu – wykonanie tablicy informacyjnej

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek, z siedzibą w Obornikach ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76, informuje o planowanym do wykonania zadaniu:

Wykonanie tablicy informacyjnej wraz z nadrukiem w pełnym kolorze:

– 1 szt.

– tablice z tworzywa sztucznego lub kompozytu tworzywa sztucznego i aluminium (grubość 3mm)

– wysokość 70 cm
– szerokość 90 cm
– Przygotowane do montażu na wkrętach do drewna (6 otworów – w narożnikach + w połowie długości, 6 wkrętów do drewna 5mmx30mm )

Materiały informacyjne do druku zostaną udostępnione w wersji elektronicznej.

Podmioty posiadające kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do wykonania zadania i zainteresowane realizacją zadania powinny przesłać wycenę oraz swoje dane i potwierdzenie posiadanych kwalifikacji i doświadczenia najpóźniej do 02.04. 2015r r. do godz. 12.00 na adres e-mail Stowarzyszenia, tj: biuro@kraina3rzek.pl

Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Programu LEADER PROW 2007-2013 działania 4.21 „Wdrażanie projektów współpracy” – ” Szlak Ukrytych Skarbów