Składka członkowska

Składka członkowska wynosi 30,00 zł za rok, za wyjątkiem jednostek samorządu terytorialnego wpłacających 1,00 zł od mieszkańca.

Składkę należy opłacać w całości za cały rok, do końca pierwszego kwartału roku kalendarzowego.

Osoby przyjęte do stowarzyszenia w trakcie roku powinny uiścić składkę w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o przyjęciu.

Składkę należy wpłacać przelewem na konto stowarzyszenia:

Stowarzyszenie LGD Kraina Trzech Rzek

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76

64-600 Oborniki

Nr rachunku w Multibanku: 08 1140 2017 0000 4802 1053 3927

W tytule przelewu należy koniecznie podać swoje dane i rok, za który dokonywana jest wpłata!