Jak zostać członkiem LGD

Aby zostać członkiem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek, należy dostarczyć do biura LGD wypełnioną deklarację.
Następnie Zarząd podejmuje decyzję o przyjęciu/ lub nie nowego członka. Po decyzji Zarządu wysyłamy pisemną decyzję o przyjęciu do grona członków stowarzyszenia z informacją o sposobie opłacenia składki członkowskiej.