Umowa Ramowa

Dokumenty:

Umowa Ramowa

Download (PDF, 5.71MB)

ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY RAMOWEJ:

 1. LSR wraz z załącznikami
 2. Harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR
 3. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR
  1. realizowanych przez podmioty inne niż LGD
  2. realizowanych w ramach operacji własnych
 4. Regulamin organu decyzyjnego
 5. Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów
 6. Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura LGD
 7. Plany szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD
 8. Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych
 9. Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania zmiany kryteriów

Aneks nr 1 do Umowy Ramowej

Aneks nr 2 do Umowy Ramowej

Aneks nr 3 do Umowy Ramowej

Aneks nr 4 do Umowy Ramowej

Aneks nr 5 do Umowy Ramowej

Aneks nr 6 do Umowy Ramowej

Aneks nr 7 do Umowy Ramowej

Aneks nr 8 do Umowy Ramowej

Aneks nr 9 do Umowy Ramowej

Aneks nr 10 do Umowy Ramowej

Aneks nr 11 do Umowy Ramowej

Aneks nr 12 do Umowy Ramowej

Aneks nr 13 do Umowy Ramowej

Dokumenty Archiwalne