Umowa Ramowa

Dokumenty:

Umowa Ramowa

Download (PDF, 5.71MB)

ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY RAMOWEJ:

 1. LSR wraz z załącznikami
 2. Harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR
 3. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR
  1. realizowanych przez podmioty inne niż LGD
  2. realizowanych w ramach operacji własnych
 4. Regulamin organu decyzyjnego
 5. Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów
 6. Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura LGD
 7. Plany szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD
 8. Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych
 9. Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania zmiany kryteriów

Aneks nr 1 do Umowy Ramowej

Aneks nr 2 do Umowy Ramowej

Aneks nr 3 do Umowy Ramowej

Aneks nr 4 do Umowy Ramowej

Aneks nr 5 do Umowy Ramowej

Aneks nr 6 do Umowy Ramowej

Aneks nr 7 do Umowy Ramowej

Aneks nr 8 do Umowy Ramowej

Aneks nr 9 do Umowy Ramowej

Aneks nr 10 do Umowy Ramowej

Aneks nr 11 do Umowy Ramowej

Aneks nr 12 do Umowy Ramowej

Aneks nr 13 do Umowy Ramowej

Aneks nr 14 do Umowy Ramowej

Aneks nr 15 Do Umowy Ramowej 

 

Dokumenty Archiwalne