Dokumenty archiwalne

PROCEDURA OCENY I WYBORU OPERACJI REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD 1  

PROCEDURA OCENY I WYBORU OPERACJI REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD 2  

PROCEDURA OCENY I WYBORU OPERACJI REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD 3 

PROCEDURA OCENY I WYBORU OPERACJI REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD 4 

PROCEDURA OCENY I WYBORU OPERACJI REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD 5

PROCEDURA OCENY I WYBORU OPERACJI REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD (do 21.06.2019 r.)

PROCEDURA OCENY I WYBORU OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW GRANTOWYCH (od 17.05.2016)

PROCEDURA OCENY I WYBORU OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW GRANTOWYCH (od 02.08.2017)

PROCEDURA OCENY I WYBORU OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW GRANTOWYCH

PROCEDURA OCENY I WYBORU ZADAN REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTO W GRANTOWYCH

załączniki (od 02.08.2017)

  • Załącznik nr 1 do Procedur – Wzór wniosku o powierzenie Grantu – otwórz
  • Załączniki nr 2, 3 i 4 do Procedur – Wzór karty weryfikacyjnej operacji,  Wzór Karty oceny zgodności z LSR, Wzór karty oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru operacji – otwórz
  • Załącznik 5 do Procedur – Wzór umowy o powierzenie Grantu – otwórz
  • Załącznik 6 do procedur – Wzór wniosku o rozliczenie Grantu – otwórz

Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR realizowanych w ramach operacji własnych

Procedura oceny i wyboru operacji własnych LGD 1

Procedura oceny i wyboru operacji własnych LGD 2

Harmonogram naboru wniosków 11

HARMONOGRAM NABORU WNIOSKÓW 10

HARMONOGRAM NABORU WIOSKÓW 9

HARMONOGRAM NABORU WIOSKÓW 8

HARMONOGRAM NABORU WNIOSKÓW 7

HARMONOGRAM NABORU WNIOSKÓW 6

HARMONOGRAM NABORU WNIOSKÓW 5

HARMONOGRAM NABORU WNIOSKÓW 4

HARMONOGRAM NABORU WNIOSKÓW 3

HARMONOGRAM NABORU WNIOSKÓW 2

HARMONOGRAM NABORU WNIOSKÓW 1

HARMONOGRAM NABORU WNIOSKÓW 

LSR 12

LSR 11

LSR 10

LSR 9

LSR 8

LSR 7

LSR 6

LSR 5

LSR 4

LSR 3

LSR 2

LSR 1

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI podejmowanie działalności gospodarczej w tym innowacyjnej (od 17.05.2016)

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI podejmowanie działalności gospodarczej w tym innowacyjnej (od 26.04.2017 do 26.04.2018)

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI rozwijanie działalności gospodarczej w tym innowacyjnej (od 17.05.2016)

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI rozwijanie działalności gospodarczej w tym innowacyjnej (od 26.04.2017 do 18.05.2018)

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI realizowanych w ramach projektów grantowych (od 17.05.2016)

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI realizowanych w ramach projektów grantowych (od 26.04.2017 do 26.04.2018)

Lokalne Kryteria wyboru operacji realizowanych w ramach projektów grantowych (do 07.10.2020 r.)

Statut (do 26.04.2018 r.)

Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura LGD (do 13.11.2018 r.)

Regulamin organu decyzyjnego