Konferencja Smart Village – Inteligentne i konkurencyjne środowiska wiejskie

Opadły już emocje i kurz po wtorkowej konferencji. Czas na chwilę refleksji i podsumowania.

28 lutego odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona promowaniu i przybliżaniu idei Smart Village – Inteligentnych Wiosek.

Konferencja była częścią realizowanego międzynarodowego projektu współpracy finansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Samorządem Województwa Wielkopolskiego.

Blisko 80 osób – ekspertów, przedstawicieli i przedstawicielek lokalnych władz, osób zarządzających instytucjami kultury i innymi organizacjami działającymi na naszym obszarze, liderów i liderek społecznych, a także przedstawicieli i przedstawicielek innych Lokalnych Grup Działania z naszego Województwa, spotkało się aby pochylić się nad wizją rozwoju wsi i małych miejscowości.

W pierwszej części spotkania, nasza Prezes Małgorzata Najdek przywitała zebranych i przybliżyła ideę i cel spotkania. Następnie Magda Przystałowska – koordynatorka projektu opowiedziała o intencjach i wizji stojącej za realizacją tego przedsięwzięcia oraz o tym, co do tej pory działo się w ramach projektu.

Następnie, głos zabrał Pan dr Andrzej Hałasiewicz – ekspert i specjalista z zakresu Inteligentnych Wiosek, socjolog wsi i ekonomista łączący teorię z praktyką. Zaangażowany w realizację projektów Komisji Europejskiej wspierających ideę Smart Village. “Ojciec chrzestny” Lidera w Polsce. Wieloletni pracownik Zakładu Socjologii Obszarów Rustykalnych Instytutu Socjologii UMK w Toruniu. Realizator wielu projektów badawczych, między innymi, finansowanych przez Unię Europejską i Fundusz “Know How” Przestawił wykład pt. Projekty Smart Rural 21 i Smart Rural 27- źródło inspiracji dla smart wsi.

Po krótkiej przerwie, wystąpiła dr Karolina Dmochowska – Dudek. Znana nam z warsztatów lokalnych. Doktor Nauk o Ziemi w zakresie geografii, adiunkt na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Prowadzi badania w ramach międzynarodowych projektów HORYZONT 2020 dotyczące rozwoju lokalnego (projekt RELOCAL), procesów digitalizacji obszarów wiejskich (projekt DESIRA) oraz HORYZONT Europa dotyczący cyfrowych danych rolno środowiskowych pn. AgriDataValue. Przedstawiła wykład Idea Smart Village – potencjał tworzenia inteligentnych wsi w Polsce w świetle doświadczeń europejskich.

Trzecim ekspertem zabierającym głos w czasie konferencji był Pan Ian Dempsey z Irlandii. Ekspert i praktyk w zakresie planowania strategicznego oraz projektowania, planowania i wdrażania multidyscyplinarnych zintegrowanych strategii rozwoju na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego. Zaangażowany we wdrażanie programu LEADER w Irlandii. trener, wspierający społeczności w czasie tworzenia strategii Smart Village. Jego wystąpienie pt.: Animacja strategii inteligentnych wiosek w Irlandii: możliwości wyniki, była źródłem informacji o tym jak w praktyce realizować Smart Village.

Ostatnim ekspertem, który zaszczycił nas swoją obecnością był prof. IRWIR PAN dr hab. Sławomir Kalinowski. Kierownik Zakładu Ekonomii Wsi w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki poziomu życia, ubóstwa, bezrobocia i obszarów wiejskich, niepewności pracy oraz dochodów, prekaryzacji obszarów wiejskich, koncepcji smart villages, a także ekonomii społecznej i ekonomii dobrobytu. Jego wykład Moja smart wieś… rekomendacje nawiązywał do konkursu Moja Smart Wieś, który PAN już od 3 lat organizuje zbierając przykłady rozwiązań Smart w całej Polsce.

Konferencję zakończyliśmy panelem, w którym wzięli udział wykładowcy. Do tego zacnego grona zaprosiliśmy jeszcze dwie osoby. Pana Łukasza Komorowskiego – asystenta naukowego w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Zajmującego się przestrzennymi aspektami rozwoju społeczno-gospodarczego, infrastrukturą techniczną, samorządem terytorialnym, usługami publicznymi. Eksperta i szkoleniowca z zakresu koncepcji smart villages oraz Pana Błażeja Pacholskiego: Radnego Gminy Oborniki, Sołtysa wsi Ocieszyn, Członka Zarządu OSP Ocieszyn, Lokalnego lidera i aktywistę. Autora i realizatora wielu projektów dofinansowanych ze środków UE.

Uczestnicy konferencji mieli okazję podjąć z ekspertami dyskusję między innymi nad tym po co i jak wdrażać Smart Village, w jakim kierunku obszary wiejskie będą rozwijać się w kolejnych latach, znaczeniem pracy z mieszkańcami i dostosowania koncepcji rozwoju do konkretnych społeczności.

Spotkanie było bardzo owocne.

Mamy nadzieję, że ci, którzy wyjechali z Odpoczni, nie będą już podchodzili do smart Village jak pies do jeża.