Walne zebranie członków

21 września w Sali konferencyjnej Centrum Rekreacji Oborniki, odbyło się sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Kraina Trzech Rzek.

Zebranie rozpoczęła Pani Prezes Zarządu – Małgorzata Najdek, witając wszystkich członków Stowarzyszenia oraz przybyłych gości. Na przewodniczącą obrad wybrano Panią Renatę Gembiak-Binkiewicz, która sprawnie poprowadziła dalszą część spotkania.

Zgodnie z porządkiem obrad, Pani Prezes przedstawiła sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu za 2019 r. Później, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Magdalena Swoboda przedstawiła sprawozdanie z Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu tych dokumentów, jednogłośnie uchwalono absolutorium dla Zarządu za 2019 rok.

Następnie, Pani Prezes – Małgorzata Najdek omówiła projekt budżetu LGD na 2020 r, projekt lokalnych kryteriów wyboru dla przedsięwzięcia Remont Zabytków oraz dla zadań realizowanych w ramach projektów grantowych, jak również projekt zmian w Statucie Stowarzyszenia. Wszystkie uchwały zostały jednogłośnie przyjęte.

Na zakończenie zostały omówione bieżące informacje działalności LGD – realizowane granty z programu Działaj Lokalnie, wydarzenia, które odbyły się do tej pory oraz plany na kolejne miesiące.

W najbliższym czasie zamierzamy ogłosić nabór na Granty w zakresie niekomercyjnej i ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej, a także nabór na remont zabytków. Planujemy również projekty współpracy – regionalny, dotyczący budowy infrastruktury turystycznej oraz międzynarodowe, dotyczące rozwoju przedsiębiorczości i turystyki.

Dziękujemy wszystkim przybyłym członkom Stowarzyszenia oraz gościom za obecność. Cieszymy się, że mogliśmy spotkać się mimo trudnego czasu pandemii. Spotkanie odbyło się z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa, z zachowaniem dystansu. Dokonaliśmy wszelkich starań, aby zebranie było bezpieczne.