Warsztaty dla liderów rozwoju lokalnego

W miniony weekend, 26 i 27 października,  w naszej LGD miało miejsce niezwykłe wydarzenie. Pierwsze warsztaty dla Liderów Rozwoju Lokalnego w ramach Operacji Własnej.

Uczestnicy brali udział w dwóch warsztatach dotyczących roli lidera w środowisku, rozwoju osobistego i przeciwdziałania wypaleniu poprzez rozwijanie zasobów.

Spotkanie tylu aktywnie działających w swoich społecznościach osób, jest zawsze wspaniałym doświadczeniem.

Każdego dnia w warsztatach brała udział inna grupa, złożona z 20 sołtysek i sołtysów, prezesek stowarzyszeń, przewodniczących Kół Gospodyń Wiejskich, ale także innych osób aktywnie działających na rzecz mieszkańców.

Spotkanie było tak pomyślane, aby nie dominowały na nim wykłady czy prezentacje, ale rozmowy, wymiana, dyskusje, czerpanie dobrych przykładów i wzajemne wspieranie się.

Bardzo dziękujemy Wam kochani Liderzy za wasz udział i za pokazanie tego, że zarówno zapał, energia i pasja, na równi z  trudnościami i zwątpieniem są elementami tej samej drogi działacza społecznego.