Zakończyliśmy cykl spotkań informacyjno – konsultacyjnych

Od 3go do 13go czerwca, odwiedziliśmy wszystkie Gminy Członkowskie w ramach spotkań informacyjno – konsultacyjnych. Przybyło na nie blisko 50 osób z obszaru, zainteresowanych dofinansowaniami w ramach wdrażania LSR.

Poruszaliśmy takie tematy, jak:

  • Główne założenia Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
  • Typy operacji, które mają największą szansę na dofinansowanie
  • Zasady oceniania i wyboru operacji
  • Lokalne Kryteria wyboru operacji
  • Potencjalne korzyści z objęcia działaniem kwalifikacyjnym w ramach realizowanych projektów

Poniżej znajdują się prezentacje ze spotkań:

Zasady i warunki

Procedury i kryteria

Spotkania były realizowane w ramach realizacji Planu Komunikacji