Szkolenia dla Grantobiorców

10 i 17 października odbyły się w Ryczywole i Murowanej Goślinie szkolenia dla Grantobiorców dotyczące realizacji i rozliczania Grantów udzielanych przez Lokalną Grupę Działania Kraina Trzech Rzek. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Organizacji realizujących projekty społeczne, które mają na celu zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz rozwój infrastruktury rekreacyjnej lub turystycznej.

W programie spotkania znalazły się takie zagadnienia jak konstrukcja i wypełnianie wniosku o rozliczenie Grantu, praca w Generatorze, niezbędne załączniki, wzory dokumentów i zasady rozliczania Grantu.

Mamy nadzieję, że dzięki uczestnictwu w szkoleniu, rozliczenie Grantu nie będzie stanowiło trudności.

Poniżej załączamy link do instrukcji do wniosku o rozliczenie Grantu oraz przykładowych dokumentów do wykorzystania w czasie realizacji Grantu.

Instrukcja wypełniania wniosku o rozliczenie Grantu

Przykładowe wzory dokumentów do wykorzystania w czasie realizacji Grantu

Realizacja szkoleń odbyła się zgodnie z Planem Komunikacji.