Formularze Wniosków i Instrukcje

Formularze dotyczące aplikowania o Granty w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek

1) Formularz wniosku o powierzenie Grantu

2)Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy  – otwórz

3) Wzór odwołania od oceny wniosku o powierzenie Grantu (docx.) – otwórz

4) Formularz umowy o powierzenie grantu 

5. Przykładowe wzory dokumentów do wykorzystania w czasie realizacji grantu

6. Informacje o wolontariacie

7. Wzór wniosku o rozliczenie Grantu