CDR Brwinów o/Poznań zaprasza! Szkolenie „Media społecznościowe narzędziem komercjalizacji produktu lokalnego”

Szkolenie „Media społecznościowe narzędziem komercjalizacji produktu lokalnego

CDR Brwinów Oddział w Poznaniu

 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Poznaniu, organizuje w dwóch terminach:
5-9. września oraz 3-7. października 2016 r. innowacyjne szkolenie dotyczące zastosowania nowoczesnych narzędzi marketingowych, opartych o wykorzystanie mediów społecznościowych, w promowaniu i komercjalizacji lokalnych produktów z obszarów wiejskich. Szkolenie będzie łączyć wykłady z wyjazdem studyjnym, podczas którego zorganizowane będą zajęcia warsztatowe. Uczestnicy posiądą wiedzę z zakresu narzędzi i programów wspomagających opracowanie materiałów marketingowych publikowanych w mediach społecznościowych. W części praktycznej zaprezentowane zostaną gospodarstwa oferujące lokalne produkty – żywnościowe i turystyczne – a rolą uczestnika będzie sporządzenie prostego materiału video promującego odwiedzane miejsca i oferowane w nich produkty. Atrakcją szkolenia będą także wykłady dotyczące blogów kulinarnych oraz warsztaty kulinarne z udziałem blogerki. Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby z terenu Wielkopolski: przedstawicieli Lokalnych Grup Działania, jednostek doradztwa rolniczego, jednostek samorządowych, a także osoby będące przedsiębiorcami, usługodawcami – zainteresowane rozwijaniem produktów i usług lokalnych na terenie Wielkopolski. Na realizację szkoleń CDR O/Poznań uzyskało dofinansowanie w ramach Planu Operacyjnego KSOW na rok 2016 w Województwie Wielkopolskim. Dzięki dofinansowaniu uczestnicy ponoszą jedynie koszt noclegów, natomiast zwolnieni są z opłat za szkolenie, wyżywienie oraz transport podczas wyjazdu studyjnego. Szczegóły znajdą Państwo w załączonym harmonogramie szkolenia oraz karcie zgłoszenia uczestnictwa. UWAGA! Ze względu na realizację szkolenia w dwóch terminach, proszę pobrać kartę zgłoszenia dedykowaną danemu terminowi. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o wpisie na listę uczestników decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Szkolenie odbędzie się w CDR w Brwinowie, Oddział Poznań, ul. Winogrady 63, 61-659 Poznań i rozpoczęte będzie w poniedziałek, śniadaniem dla uczestników o godzinie 9:00.
Koszt uczestnictwa w szkoleniu obejmuje jedynie noclegi i wynosi 100 zł od osoby za noclegi w gospodarstwie agroturystycznym podczas wyjazdu studyjnego (obowiązkowy koszt obu nocy, płatny na miejscu, w gospodarstwie) oraz 60 zł od osoby za noc w CDR O/Poznań (płatne przelewem, informacja na karcie zgłoszenia).
Istnieje możliwość skorzystania z noclegu w CDR O/Poznań w dniu poprzedzającym szkolenie, w miarę dostępności miejsc noclegowych. W tej sprawie prosimy o przesłanie informacji w e-mailu, wraz z przesłaniem kart zgłoszeniowych. W przypadku pytań dotyczących wyboru terminu szkolenia lub innych zagadnień organizacyjnych, prosimy o kontakt (osoby do kontaktu podane poniżej).

 

Kartę zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesłać do 31 sierpnia 2016 r., e-mailem /skan/: poznan@cdr.gov.pl, faxem: 61 820 19 71 lub pocztą tradycyjną na adres: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Poznaniu, ul. Winogrady 63, 61-659 Poznań.
Osoby do kontaktu w sprawie organizacji i rekrutacji:
Przemysław Lecyk i Grzegorz Cetner – Zespół Rozwoju Obszarów Wiejskich tel. 61 823 20 81 w. 124; e-mail: p.lecyk@cdr.gov.pl lub g.cetner@cdr.gov.pl

 

Do pobrania:
harmonogram zajęć

karta zgłoszenia uczestnictwa – termin 5-9. IX 2016 r.

karta zgłoszenia uczestnictwa – termin 3-7. X 2016 r.