Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR)

Przedstawiamy Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Kraina Trzech Rzek, przyjętą do finansowania przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego na lata 2016 – 2023.

Download (PDF, 1.82MB)

Wersja aktualna obowiązuje od 17.10.2016 r.

Wersje archiwalne dokumentów dostępne są na stronie: http://kraina3rzek.pl/dokumenty-archiwalne/

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych, o których mowa w par. 4 ust.3 umowy ramowej związanych z

  • wynagrodzeniami dla pracowników,
  • podróży służbowych
  • zakupu usług technicznych
  • najmem i utrzymaniem biura
  • opłatami pocztowymi
  • prowadzeniem rachunku bankowego
  • usług telekomunikacyjych
  • artykułów biurowych
  • wynagrodzeniami dla członków organu
  • aktywizacji

ROK 2016 148 039,98 zł