Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR)

Przedstawiamy Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Kraina Trzech Rzek, przyjętą do finansowania przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego na lata 2016 – 2023.

LSR uchwalona w dniu 8.01.2020

Wersje archiwalne dokumentów dostępne są na stronie: http://kraina3rzek.pl/dokumenty-archiwalne/

Aktualne zestawienie rzeczowo – finansowe z realizowanych przez LGD operacji.

Umowa nr 00791-6935-UM1521269/17

Umowa nr 00787-6935-UM1521311/18

Umowa nr 00804-6935-UM1521312/18

Umowa nr 01027-6935-UM1521875/18

Umowa nr 01170-6935-UM1521936/18

Umowa nr 01223-6935-UM1522029/18

Umowa nr 01257-6935-UM15320128/18

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych, o których mowa w par. 4 ust.3 umowy ramowej związanych z:

  • wynagrodzeniami dla pracowników,
  • podróży służbowych
  • zakupu usług technicznych
  • najmem i utrzymaniem biura
  • opłatami pocztowymi
  • prowadzeniem rachunku bankowego
  • usług telekomunikacyjych
  • artykułów biurowych
  • wynagrodzeniami dla członków organu
  • aktywizacji

ROK 2016 148 039,98 zł

Rok 2017 269 072,53 zł

Rok 2018  270 984, 64 zł