Kolejna umowa z Grantobiorcą została podpisana!

9 lipca została podpisana kolejna umowa na realizację Grantu w ramach dofinansowań z Lokalnej Grupy Działania! Dotyczyła realizacji projektu , który będzie polegał na wybudowaniu Ekologicznej Ścieżki Zdrowia w zabytkowym parku w Ludomach, Grantobiorcą jest Stowarzyszenie Aktywni Razem z Ludom, a wartość dofinansowania t 15 000 zł. Gratulujemy!