Kolejna umowa z Grantobiorcą została podpisana!

9 lipca została podpisana kolejna umowa na realizację Grantu w ramach dofinansowań z Lokalnej Grupy Działania! Dotyczyła realizacji projektu , który będzie polegał na wybudowaniu Ekologicznej Ścieżki Zdrowia w zabytkowym parku w Ludomach, Grantobiorcą jest Stowarzyszenie Aktywni Razem z Ludom, a wartość dofinansowania t 15 000 zł. Gratulujemy!

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Operacja pn. Realizacja projektu grantowego dotyczącego budowy i przebudowy ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie działania LGD Kraina Trzech Rzek.

Mająca na celu: Zwiększenie ilości lub poprawienie stanu obiektów rekreacyjnych na obszarze działania LGD Kraina Trzech Rzek w okresie trwania projektu grantowego.

Współfinansowania jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Wartość realizowanej operacji:  148 977 zł, w tym ze środków EFRROW 94 794,06 zł

Operacja realizowana w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność wdrażanej przez LGD Kraina Trzech Rzek