Uwaga Seniorzy!!!

Posted on
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zapraszają do udziału w ogólnopolskim konkursie „Seniorzy w akcji” inkubator + dotacje. Konkurs skierowany jest do osób 60+ i do... Read More

Słodkie spotkanie w Wargowie

Posted on
Z inicjatywy koła gospodarnych Wargowianek z Ireną Magdzirek na czele, 4 lutego odbyło się spotkanie pań działajacych w loklanych stowarzyszeniach. Swoją działalność zaprezezntowały: Grażyna Foedke oraz Monika Olech,... Read More