I posiedzenie i szkolenie Rady LGD, pracowników oraz Zarządu

W dniu 16 lutego, w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Obornikach, odbyło się pierwsze posiedzenie Rady LGD.

Rada LGD to organ decyzyjny stowarzyszenia, którego kompetencją jest wybór do finansowania operacji realizowanych za pośrednictwem LGD. W skład Rady wchodzą przedstawiciele wszystkich sektorów (publicznego, społecznego i gospodarczego) z obszaru gmin: Suchy Las, Ryczywół, Murowana Goślina i Oborniki.

Zgodnie z zapisami Regulaminu Rady, na pierwszym posiedzeniu po wyborze, członkowie Rady wybierają spośród siebie Prezydium Rady.

W wyniku przeprowadzonych głosowań, w skład Prezydium weszli:

Przewodnicząca – Bożena Kubiatowicz

Wiceprzewodniczący – Dariusz Wojcieszak

Sekretarz – Ziemowit Chudziński

Podczas posiedzenia członkowie Rady złożyli zobowiązania do zachowania dyskrecji i nie ujawniania informacji uzyskanych z tytułu pełnionej funkcji. Już niebawem Radę czeka ciężka praca polegająca na ocenie i wyborze operacji do finansowania.  Podczas pierwszego posiedzenia odbyło się szkolenie z zakresu procedur, regulaminów oraz założeń LSR. Tę część prowadziła prezes LGD Małgorzata Najdek, informując jednocześnie o konieczności przeprowadzenia  cyklu szkoleń przed rozpoczęciem procedury związanej z przeprowadzeniem naborów wniosków.

Ponadto członkowie Rady, pracownicy biura oraz Zarząd odbyli szkolenie: z zakresu aktów prawnych, przyjetych procedur dotyczących ocen i wyboru operacji i regulaminu Rady LGD.

Dodaj komentarz