Leśna Izba Edukacyjna Puszczy Noteckiej

Nadleśnictwo Oborniki
64-600 Oborniki, Dąbrówka Leśna, ul. Gajowa 1,
tel. 61 29 71 302,
oborniki@poznan.lasy.gov.pl
www.oborniki.poznan.lasy.gov.pl

Prowadzenie edukacji ekologicznej wśród przedszkolaków i uczniów to jedno z ważniejszych wyzwań społecznego wymiaru działalności Lasów Państwowych. Nadleśnictwo Oborniki wykorzystuje do tego celu otwartą w 2004 roku Izbę Edukacyjną „Puszczy Noteckiej” mieszczącą się w siedzibie Nadleśnictwa. Miejsce to stanowi doskonałe uzupełnienie zajęć terenowych na ścieżkach dydaktycznych. Leśna Izba Edukacyjna wyposażona jest w liczne eksponaty, plansze oraz okazy ze świata roślin i zwierząt (trofea łowieckie dzika, jelenia, sarny oraz daniela). To, co w lesie trudne do zobaczenia, młodzi ludzie mogą poznać z bliska. Izbę odwiedza rocznie kilka tysięcy osób w różnym wieku. Jest dużą atrakcją dla szkół w zasięgu kilku gmin i powiatów. Spotkania o różnej tematyce stanowią doskonałe uzupełnienie zarówno w procesie edukacji szkolnej jak i w szerzeniu pasji poznawania piękna przyrody.

Pełna oferta ze strony Nadleśnictwa obejmuje:

  • zajęcia w izbie edukacyjnej z przewodnikiem – leśnikiem,
  • zajęcia  w zakresie tematycznym uzgodnionym z nauczycielem lub opiekunem grupy,
  • zajęcia terenowe z leśnikiem na 4 dostępnych ścieżkach dydaktycznych,  dostosowane  do wieku uczestników, zajęcia terenowe w innych miejscach lasu (poza ścieżkami dydaktycznymi) w zależności od potrzeb uczestników,
  • wykorzystanie obiektu dla celów konferencyjnych w „leśnej scenerii”.

Wszelką formę wykorzystania obiektu należy uzgodnić telefonicznie pod numerem 61 2971302.

Dodatkowo niedaleko izby edukacyjnej znajduje się strzelnica myśliwska, na której można zorganizować ognisko oraz konsumpcję.