Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym

Przypominamy, że każdy wnioskodawca starający się o przyznanie dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy musi złożyć  kopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym, nadanym zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Na stronie internetowej ARiMR znajduje się formularz wniosku wraz z instrukcją. Wypełniony formularz wraz z załącznikami należy złożyć we właściwym terytorialnie oddziale powiatowym ARiMR. Termin oczekiwania na przyznanie numeru to ok. 2 tygodnie.

formularz wniosku wraz z instrukcją